รักษาการนายกสมาคมนักข่าวบันเทิง ธีรศักดิ์ อริยะอรชุน นำเข้าสู่ยุคใหม่...... - EVENT96 PR ONLINE

AD HTM

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รักษาการนายกสมาคมนักข่าวบันเทิง ธีรศักดิ์ อริยะอรชุน นำเข้าสู่ยุคใหม่......


"สมาคมนักข่าวบันเทิง วันนี้ เข้าสู่ยุคใหม่ ครับ
สืบทอดเจตนารมณ์ในการก่อตั้ง สมาคมนักข่าวบันเทิง
สมาคมนักข่าวบันเทิงจะเป็นศูนย์ข่าวบันเทิงข่าวสาร ช่องทางหนึ่งที่เป็นนโยบายสาธารณะไม่เกี่ยวข้องกับ ข่าวการเมือง ข่าวอาชญากรรม
สร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกสมาคมนักข่าวบันเทิงในการสร้างสรรค์ นำเสนอข่าวบันเทิงตลอดจนข่าวศิลปวัฒนธรรม บทความ สกู๊ป การนำเสนอข่าว และการขับเคลื่อนทิศทางข่าวบันเทิงที่เป็นกระแสสาธารณะ
จัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะแก่สมาชิก สมาคมนักข่าวบันเทิง
จัดโครงการฝึกอบรมด้านวิชาชีพสื่อ มวลชน เช่นการอบรมนักข่าวเฉพาะด้าน
หารายได้เข้าสมาคมฯ เช่น การร่วมมือภาครัฐ-เอกชนจัดกิจกรรมสาธารณะกุศล เพื่อนำรายได้มาเป็นสวัสดิการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกสมาคมฯตลอดจนการช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาบุตร-ธิดา
บริหารจัดการยกระดับคุณภาพด้านการศึกษาของสมาชิกด้านสื่อ สารมวลชน โดยประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาทางด้านนิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ ในการขอทุนเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น"

ธีรศักดิ์ อริยะอรชุน รักษาการนายกสมาคมนักข่าวบันเทิง 
ในนาม สมาคมนักข่าวบันเทิง


ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://samakhomnakkhowbanteung.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here