เลื่อนวันจัดงาน “Above Ordinary Thailand : Simon Dominic” - EVENT96 PR ONLINE

AD HTM

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เลื่อนวันจัดงาน “Above Ordinary Thailand : Simon Dominic”

บริษัท อะชิ แอคทิเวชั่น จำกัด ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเสมอมา ทางผู้จัดงานขออภัยเป็นอย่างสูงที่ต้องแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า  งาน “Above Ordinary Thailand : Simon Dominic”  ได้มีการเลื่อนไปจัดงานในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ โดยทางต้นสังกัด AOMG  ได้ตกลงและยืนยันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว 
    โดยทางผู้จัดจะดำเนินการปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันนี้ และจะเปิดจำหน่ายบัตรอีกครั้ง ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562  *สำหรับลูกค้าท่านใดที่มีความประสงค์จะขอคืนบัตรสามารถแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 25-31 พ.ค.นี้   สำหรับรายละเอียดการขอคืนบัตร และการจำหน่ายบัตรใหม่จะแจ้งให้ทราบ อีกครั้งโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ทางผู้จัดงานต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้และขอขอบคุณที่เข้าใจ-โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ticket.achi.co.th
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้
บริษัท อะชิ แอคทิเวชั่น จำกัด


POSTPONED ANNOUNCEMENT
“Above Ordinary Thailand : Simon Dominic”

A Chi Activation Co., Ltd. would like to thank all of you for your support. We apologize to inform you that      “Above Ordinary Thailand : Simon Dominic”   It was postponed to Sunday 24th August 2019 dut to a venue  change at our request. Gratefully, AOMG LTD. Has also agreed and confirmed the date change.
Ticket Sales will be suspended from today & online ticket will be resume again on Saturday 20th  July 2019. *A full refund will be given to any requests from ticket purchasers for the May 26th – 31st, 2019.  We’ll announce detail for refunds & the continuation for online ticket at a shorty.  Again, We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding. Please stay tuned for more details to follow at ticket.achi.co.th.
Thank you sincerely.
A CHI ACTIVATION CO., LTD.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here